سرور مجازی

سرور مجازی ایران SP1 0 موجود است

در صورتی‌ که ترافیک محتوا به نسب ۱ (دریافت) به ۱۰ (ارسال) در داخل ایران باشد، کلیه ترافیک به‌صورت
نامحدود محاسبه شده و رایگان خواهد بود.

 • یک گیگابایت Server Ram
 • یک هسته Server Cpu
 • SSD هارد
 • 20 گیگابایت فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • Guarantee 99.9% Uptime
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • ESXi مجازی سازی
 • پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان تحویل
 • 24 ساعته واقعی +پشتیبانی
سرو مجازی ترکیه

Server Ram یک گیگابایت
Server Cpu یک هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط ESXi =
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • SSD هارد
 • 2٠ گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود (یک ترابایت) پهنای باند ماهانه
سرور مجازی ایران SP2

CPU 6core
Ram 2G
HDD 20GB NVME

 • 1 Dedicated IP(s)
 • Guarantee 99.9% Uptime
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • ESXi مجازی سازی
 • 24 ساعته واقعی +پشتیبانی
سرور مجازی فرانسه ovh

Server Ram یک گیگابایت
Server Cpu یک هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط ESXi =
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • SSD هارد
 • 2٠ گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه