کلیه سرویس ها دارای هزینه راه اندازی می باشند که در ادامه خرید قیمت راه اندازی نمایش داده خواهد شد.

لایسنس اشتراکی سی پنل سرور اختصاصی

لایسنس اشتراکی سی پنل سرور اختصاصی

 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس اشتراکی سی پنل سرور مجازی

لایسنس اشتراکی سی پنل سرور مجازی

 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس اشتراکی جت بکاپ

لایسنس اشتراکی جت بکاپ

 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس اشتراکی لایت اسپید

لایسنس اشتراکی لایت اسپید

 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس اشتراکی کلود لینوکس

لایسنس کلودلینوکس

 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • دارد فعال سازی آنی
 • دارد نصب رایگان
لایسنس اشتراکی دایرکت ادمین

قابلیت آپدیت دایرکت ادمین
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 16 هزار تومان هزینه دارد

لایسنس آنتی شل cxs

قابلیت آپدیت
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

لایسنس ماژول مستر رسیلر WHMReseller

قابلیت آپدیت
فعال سازی آنی
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان از ما
تغییر آی پی سیستم لایسنس سه بار رایگان
بیش از 3 بار هر بار تنها 15 هزار تومان هزینه دارد

LetsEncrypt - FleetSSL cPanel لایسنس اشتراکی

LetsEncrypt - FleetSSL cPanel
لایسنس اشتراکی