هاست مخصوص وردپرس با سرعتی خارق العاده

wp-cp-1

فضا 2 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 1 عدد

wp-cp-2

فضا 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 1 عدد

wp-cp-3

فضا 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 2 عدد

wp-cp-4 0 موجود است

فضا 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
نوع هارد NVME
گواهینامه SSL
DNS اختصاصی
ادان دامنه 3 عدد