سرور مجازی NVMe - پلن 1

سرور مجازی NVMe - پلن 1
منابع 100 درصد اختصاصی , بدون قطعی تضمینی

 • 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 4 هسته ( 4 گیگاهرتز ) سی پی یو اختصاصی
 • SSD NVMe 50GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • هتزنر آلمان / فنلاند دیتاسنتر
 • دارد نصب و کانفیگ رایگان
سرور مجازی NVMe - پلن 2

سرور مجازی NVMe - پلن 2
منابع 100 درصد اختصاصی , بدون قطعی تضمینی

 • 6 گیگابایت رم اختصاصی
 • 6 هسته ( 5 گیگاهرتز ) سی پی یو اختصاصی
 • SSD NVMe 60GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • هتزنر آلمان / فنلاند دیتاسنتر
 • دارد نصب و کانفیگ رایگان
سرور مجازی NVMe - پلن3

سرور مجازی NVMe - پلن 3
منابع 100 درصد اختصاصی , بدون قطعی تضمینی

 • 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • 6 هسته ( 6 گیگاهرتز ) سی پی یو اختصاصی
 • SSD NVMe 100GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • هتزنر آلمان / فنلاند دیتاسنتر
 • دارد نصب و کانفیگ رایگان
سرور مجازی NVMe - پلن 4

سرور مجازی NVMe - پلن 4
منابع 100 درصد اختصاصی , بدون قطعی تضمینی

 • 16 گیگابایت رم اختصاصی
 • 8 هسته ( 8 گیگاهرتز ) سی پی یو اختصاصی
 • SSD NVMe 200GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • هتزنر آلمان / فنلاند دیتاسنتر
 • دارد نصب و کانفیگ رایگان